Stopplist 30 mm

Forhindrer avrettingsmasser å flyte til uønskede steder.

Lengde: 200 cm.

Tilleggsinformasjon: