SKIM

SKIM er en sementbasert fin repmørtel for innvendig og utvendig bruk. SKIM kan påføres fra 2 mm til 30 mm og har en tiksotropisk, kremaktig konsistens. SKIM er klassifisert som en betong-
reparasjonsmørtel R2 i henhold til EN 1504-3.