Mykfuge

Benyttes mellom gulvstøp og vegg for å oppta bevegelser i gulv-støpen.

5 cm bred og 0,3 cm tykk.

Tilleggsinformasjon: