226 Mørtel

Er en tørrmørtel som skal tilsettes Laticrete 3701 eller vann til en bruksferdig mørtel før støping og muring.

Mørtelen tilfredstiller kravene i NS 3120.

  • EMI CODE EC1 Pluss